Thứ Ba, 2 tháng 9, 2014

Saigonmed73 - Very Old Pictures

Khóa 16 Trưng Tập Quân Y tình nguyện vào Nhảy Dù QYND 1974,
từ trái qua phải: Các Y Sĩ Trung Uý Nguyễn Đức Vượng, Nguyễn Văn Thắng,
Bùi Cao Đẳng, Vĩnh Chánh, Nguyễn Thành Liêm, Y Sĩ Thiếu Tá Trần Quý Nhiếp,
TĐ Phó TĐ Quân Y Nhảy Dù, Lê Quang Tiến, Nguyễn Tấn Cương


Theses Presentation Trung (third from left), Trang (fifth from left), Hung, and Tuong (far right)


Trung, Trang, and Hung


Theses Presentation Vinh and Khanh (far right)


Quan Y 1968.


YK1 at an orphanage, 1968


YK1, 1968


QY Graduation (from left): Thu, Lieu, Binh, Hung, Kham, Do, Vinh, Khanh, Hai, Ly, and Quang. 1973U. of SaiGon Medical School : Entrance gate, circa 1973


U. of SaiGon Medical School, circa 1973.


U. of SaiGon Medical School : View from entrance to auditorium


View from "Estoma" pond, circa 1973


QY graduation (from left): Lieu, Liem, Khanh, Phuoc, Ly, Quang, Do, and Kham.


QY graduation, hats on (from left): Do, Kham, Khanh, Quang, Lieu, and Hung.


The graduates (males, from left): Phuoc, Kham, Quang, Hai, their dates (not expecting), and spouse (Mrs. Hai, expecting), Dec/01/73.


QY graduation ceremony, Dec/01/73


We were soldiers (from left): Hai, An, Kham, Liem (flagboy), and Lieu, circa 1972


QY cadets (standing,from left): Khai (Pharm.), Hung, Liem, Do, Kham, Khanh, An, Lieu, Long (Dent.), Khanh, Truong, TT Nhon (YK4). Staff Officers (sitting, from left): DS Hai, BS Giao, BS Thuy, BS Dong, and BS Vinh, circa 1973.Anatomy Lab, 1967: Vinh and Tuan Voi (far right)


YK1,1967(from left): TK Phan, ?, Vinh, Hung Sui, Kiem, Duc Cha,and Lai.


YK1, 1967 (from left): Dung, Bang, Linh,and Vinh


Vinh, Kiem, Perfume river, and Thien Mu pagoda, Hue 1972


From left: Vinh, ?, Kiem, Lai, and Minh(72) at Tinh Tam Lake, Hue 1972


From left: Hung, Vinh, a friend, and Kiem at Tu Dam pagoda, Hue 1972


From left: Thang, Thiet, Thuy, Thao, Tinh, Tien Thay, and Tien De. Circa 1967


TQ Dung, Navy Doctor, 1974.


At DV Khai's wedding in 1980. From left : DT Hoa, PC Minh, PG Hung, DV Vinh, ?, the bride, DV Khai, HM Hung, N Kiem, LV Tru, ?, and ?.


A toast to the bride and groom at Khai's wedding, VN 1980


Anatomy Lab circa 1967 (from left): Hai, Duy, Tu, and Son


NT Hung circa 1973


PD Man 1973


Presentations of theses, 1973


NA Tuan and DV Vinh in Parasitology Lab, circa 1969
Let's share the head lices


From left: Mai, Hung, Cac and Dung, circa 1969


Standing from left: TV Chuong, VQ Chi, TQ Dung and DV Thiet circa 1973


Dung and Thiet 1973


Thiet, 1973


Presentation of these, DV Khai far right, circa 1973


Taking the oath, DV Khai, 2nd from left


From left: PV Nga and ND Tri. Circa 1974


From left: NT Hung, unknown nun 1, VQ Chi, the late Professor TT Minh Ha, unknown nun 2, PN Thanh and TT Nghia. BV Nhi Dong SG circa 1972.


Nguyen Kiem and Do Trong Hung, circa 1968


Y Si Trung Uy Dinh Van Khai, Quang Duc VN circa 1974

Precious old pictures recently discovered by TQ Dung Jan/2005

LC Tam, VV Phu, TN Thuy at Co The Hoc Vien, APM year circa 1966
From left C Khanh, ?, HD A and HQ Anh. Hue 1972

Ha Quoc Anh. Rangers Doctor 1974