Thứ Năm, 17 tháng 9, 2015

Họp lớp Y66-73 tại Sài Gòn năm 1992


Sau biến cố 1975, các YF chúng ta ai cũng phải lo cuộc sống hết sức vất vả, căng thẳng. Thời gian mà một số chúng ta phải đi cải tạo lâu mau cũng tùy từng người. Thời gian đó chỉ có những YF thân với ai thì liên lạc với người đó. Phải có thời gian mới tập trung các thông tin của nhau, những nhóm nhỏ liên lạc mở rộng ra. Nhờ đó mãi đến năm 1992 chúng ta mới có lần gặp mặt lớn đầu tiên.
1975-1992 = 17 năm phân tán, không nhớ chúng ta ai là người liên lạc hội tụ YF lại ?  Các bác xin vui lòng hồi tưởng lại rồi cùng nhau nhớ lại. Chắc là sẽ có nhiều giai thoại thú vị.
Đúng là lần đầu họp mặt ở tại quán có sân vườn là do có sự giới thiệu của 1YF mà bây giờ biết rõ là già Wang. Già Wang lên tiếng làm rộng đường dư luận đi.
Lần đó tôi nhớ có đề nghị chụp ảnh từng người riêng để lưu lại. Thế nhưng chỉ được ít người không hiểu sao rồi thôi.
Và cũng lần đó có sự hiện diện của bác Hưng Hầu.
Mời các bác xem ảnh sau đây.
PDMan