Thứ Năm, 25 tháng 7, 2013

Sống mãi tình bạn

Sống mãi tình bạn
Thân tặng các bạn YKSG73
Gặp lại nhau xứ cờ hoa
Mừng vui như thể được quà mẹ cho
Dù nay tóc đã màu tro
Dòng thời gian chảy quanh co núi đồi
Còn lại đây nét xinh tươi
Bạn bè hội ngộ nói cười lừng vang
Bốn mươi năm mấy tơ vàng
Tình thâm nghĩa trọng hàng hàng gấm thêu
Gió lên nâng bổng cánh diều
Lời ca tiếng hát dặt dìu du dương
Tấm lòng rộng mở yêu thương
Ấm tình bằng hữu bốn phương một nhà
Về đây bạn cũ với ta
Nồng hương rượu ủ men ngà ngất ngây
KM