Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Mời họp mặt

Thân mời bạn họp mặt lớp tại NH VIỆT PHỐ 49 Lê Q Đôn Q3 lúc 11:00 ngày Thứ bảy 24/10 để chia tay cùng LVM.
minh ly vinh

Thăm bạn Sang YMH

Sáng nay CN 18/10 lúc 10;330 đoàn 8 người đi thăm bạn Sang YMH có gồm luôn BS Tính và BS Khanh promo đàn anh.. Bệnh tình bạn mình đã đở nhiều chỉ đợi 1 tuần là cắt bột và tập VLTL cho chân phục hồi như cũ. Trong lúc đi đường và trong lúc đến thăm Sang tại nhà có bàn về việc đi thăm già Đang Bên Tre ...
LVM