Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

Hat Cho Nhau Nghe 2006 mới tìm được

Moi tu quan Saigon Xua o duong Duy Tan ngay xua ve. Hoi xi?n xi?n vi da do vao bao tu khoang 6, 7 chai Heineken gi do.
Hop mat gom co Nguyen Thanh Nam "Ong Dao Dua", Dinh Van Khai, Nguyen Kiem, Nguyen Van Gioi,Pho Duc Man, Ly Vinh Minh, Le Dien Nhi va Le Minh Sang .Ai cung len ca hat vi o day co muc Hat Cho Nhau Nghe


Hình ảnh cũ gần 10 năm: Họp Mặt 2003....