Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016

Họp bạn tân niên tất niên lớp tại VN, 2016

Hình mới nhất, hôm qua tại 4 Lý Thường Kiệt Q5, PCS chủ động đem rượu ngon( 2 chai red wine Merlot Pháp, 1 chai Hennessy), Dũng Đakao cũng 1 chai Hennessy để chào Tân niên và ngày Thầy Lang VN(27/2)muộn. Bảy tay chơi- thất hiền- chỉ cưa 2 ch wines và chai Hennessy của Dũng ĐKCòn đây họp lớp tất niên 31/1. Ghi nhận do thiếu ông chủ bút Khai N nên không người đưa tin sốt dẽo

 LVM
Displaying IMG_1504.JPG