Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

Tưởng nhớ bạn Lê Thiện Nhân

3 è année - stage đầu tiên đi ở BV Hồng Bàng
PDMan lưu trữ


Tôi đã sử dụng Picasa resize lại ảnh chụp NB về chơi Sài gòn thăm chúng ta đã lâu lắm rồi. Tôi không nhớ rõ năm nào. Bác nào nhớ vui lòng nhắc dùm với. Merci
PDMan