Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

Tin nhắn tu BS ĐĂNG, Bến Tre

anh khoe hon, cac anh manh chu dinh nhi cung yjuong lien he anh ha cui cung 0ng em tam 0n nhung 0 di duoc chi.ngoi xe lang 0 liet.nhunh chan ye 0 di duov anh dinh oi
vua roi co doan thien nguyen khuyen hpc dablat xuong th 0ng em ngay xua 0ng em trong doan hoc sinh ngheo hieu hoc
van con uong thuoc cua bac bi dang sai gon anh dinh cho em kinh loi tham cac anh 0ng em binh dung mot nam 2 thang

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009602436329#